KOI

- Original Painting on Canvas - 

Koi

Detail Shots

KOI

30" x 24"  /  Oil on Canvas

...